601 306 441
I pohřební službu můžete mít rádi

GDPR

Ochrana osobních údajů a informační povinnost:

Zásady ochrany osobních údajů Pohřební služby Praha s.r.o.

1. Identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů:

Pohřební služba Praha s.r.o., IČ: 24719226, sídlem Krystalová 470/7, Praha 9, 196 00, kontaktní e-mail: info@pohrebnisluzbapraha.cz, dbá na ochranu osobních údajů shromažďovaných a zpracovávaných při uzavření Smlouvy o poskytování pohřebních služeb nebo jiné smlouvy.

2. Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
Jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele našich webových stránek www.pohrebnisluzbapraha.cz informuje naše společnost o zde popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování

Naše webové stránky nejsou určeny pro osoby nezletilé.

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

Údaje, které nám poskytujete prostřednictvím webových stránek, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností, vyplývajících z našich smluvních vztahů s Vámi.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

3. Zpracovávané údaje

Osobními údaji, které Pohřební služba Praha s.r.o. zpracovává, mohou být zejména:

  1. jméno a příjmení;
  2. adresa bydliště;
  3. rodné číslo;
  4. telefonní číslo;
  5. emailová adresa;
  6. příbuzenský vztah k zesnulé osobě.

4. Komu mohou být předávány zpracovávané osobní údaje?

Osobní údaje mohou být vedle smluvně pověřených zpracovatelů námi poskytovány také v rámci plnění smlouvy přímým dodavatelům nebo subdodavatelům jednotlivých služeb; nebo v rámci plnění smlouvy příslušným úřadům, vč. předání příslušných dokladů; státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem nebo pokud je to nezbytné pro ochranu práv správce a plnění smlouvy.

5. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovává Pohřební služba Praha s.r.o., přičemž přístup k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci Pohřební služby Praha s.r.o. pověření zpracováním osobních údajů, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, s nimiž se při své pracovní činnosti pro Pohřební službu Praha s.r.o. seznámí. Zpracování je prováděno v listinné i elektronické podobě v našich provozovnách, příp. u zpracovatele. Ke zpracování dochází prostřednictvím IT aplikací nebo manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržování bezpečnostních zásad pro správu a zpracovávání osobních údajů. Za tímto účelem přijímáme opatření, aby bylo zabráněno neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změnám, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

6. Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou, které plynou ze smluvního vztahu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních nebo jiných povinností dle platných právních předpisů, Po ukončení smlouvy můžeme vaše osobní údaje uchovávat též za účelem ochrany oprávněných zájmů Pohřební služby Praha s.r.o., a to po dobu běhu promlčecích lhůt, příp. též po dobu běhu procesních lhůt určených k uplatnění našich nebo vašich práv v případném soudním či jiném řízení.

7. Při zpracovávání osobních údajů může klient v souladu s GDPR uplatnit u nás tato svá práva:

a) právo na informace o zpracování osobních údajů
b) právo na přístup k osobním údajům a informacím o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, o zdroji osobních údajů
c) právo na opravu neaktuálních či nepřesných údajů
d) právo na výmaz (právo být zapomenut),
e) právo na omezení zpracování,
f) právo na přenositelnost svých osobních údajů k jinému správci.
g) Právo podat stížnost na zpracování Vašich osobních údajů.

Veškerá Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na emailové adrese info@pohrebnisluzbapraha.cz nebo doporučeným dopisem, zaslaným na adresu sídla společnosti.

Stížnost ve smyslu písmene g) je možno podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, webová stránka: www.uoou.cz

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 15.7.2021.

8. Informační povinnost

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu a podle ustanovení zákona § 14, § 20 až § 20za zák. 364/1992 Sb., k ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na Zákon č. 89/2012 Sb. se poskytuje klientu tato:

INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

(1) Vztahy a případné spory, které vzniknou mezi naší společností a zákazníkem na základě uzavřené smlouvy budou řešeny podle českého práva a příslušnými soudy v České republice. Případné spory, které se nepodaří vyřešit přímo mezi účastníky, lze řešit i mimosoudní cestou, když zákazník je oprávněn kontaktovat Českou obchodní inspekci – www.coi.cz.
(2) Dle zákona o evidenci tržeb informujeme:
Dle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. EET evidujeme v běžném režimu.

Cookies

Nastavení souborů cookies je možné pomocí dialogu, který vyvoláte po stisknutí odkazu Cookies v patičce webové stránky.

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách a pro analýzu provozu.

přijmout všenastavitodmítnout vše
×
Cookies

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách a pro analýzu provozu.

Nutné (technické) cookies

Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek, proto je není možné vypnout.

Statistické cookies

Shromažďují anonymní statistické informace o tom, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Pomáhají nám tím poskytovat našim návštěvníkům lepší obsah.

Reklamní cookies (Marketing)

Pomáhají nám a našim reklamním partnerům při zobrazování reklamních kampaní.