Úřední náležitosti

Úmrtní list

Úmrtní list bude vydán manželce, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům, sourozencům nebo zplnomocněným zástupcům.

Úmrtní list bude zaslán doporučeně poštou z příslušné matriky úmrtí do 1 měsíce, pokud není dohodnuto při sjednávání pohřbu jinak.

ŽÁDOST O STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK NA POHŘEB

Podmínky nároku na pohřebné
Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb:

  1. dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo
  2. osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte, jestliže dítě nebo osoba uvedená v písmenu b) měly trvalý pobyt na území České republiky

Na oddělení státní sociální podpory v místě trvalého bydliště objednavatele vyplní žadatel (objednavatel pohřbu) formulář „Žádost o pohřebné“, které činí 5.000 Kč.

Potřebné doklady: úmrtní list, faktura (objednávka pohřbu – daňový doklad) a doklad o zaplacení pohřbu, občanský průkaz objednavatele pohřbu.

Po odevzdání vyplněné žádosti o pohřebné bude částka pohřebného bezhotovostně poukázána objednavateli pohřbu.

Vraťte prosím kartu zdravotního pojištění zemřelého na kteroukoliv pobočku příslušné zdravotní pojišťovny
a odhlásit důchod na ČSSZ Praha 5, Křížová 25, tel.: 257 061 111.

Notářské řízení

K vyřízení dědického řízení budete notářem vyzváni písemně.

VYZVEDNUTÍ URNY

Urna bude k vyzvednutí v vámi zvolené provozovně za 10 pracovních dnů po konání zpopelnění. K jejímu vyzvednutí nebudete vyzváni.

Urnu může vyzvednout pouze objednavatel pohřbu. Pokud se nemůže dostavit, vystaví příslušné osobě plnou moc k vyzvednutí urny (plná moc nemusí být notářsky ověřena).

Potřebné doklady k vyzvednutí urny:

  • OP objednavatele (případně pověřené osoby, vč. plné moci)
  • daňový doklad – objednávka pohřbu
  • případně doklad o zaplacení.

Přenechejte starosti s vyřizováním pohřbu v Praze a okolí na pohřební službě Pegas CZ s.r.o.. Ušetřete čas i peníze a objednejte si pohřeb bez obřadu online z Vašeho domova.


Pohřeb bez obřadu

pohřeb bez obřaduje určen pozůstalým, kteří zvolili samotné zpopelnění bez obřadu.
Jde o nejméně ekonomicky náročnou variantu posledního rozloučení.

Kontaktujte nás

Volejte zdarma: 800 176 423


Pohřební služba Pegas
Pohřební služba Praha
Pohřební služba Pegas – provozovny

Provozovna v Praze 3
U Vinohradské nemocnice 2, Praha 3 (+420 272 657 665)

Provozovna v Praze 2 - Nové Město
Kateřinská 1521/13, Praha 2 (+420 224 942 049, +420 224 941 452)
100 m od stanice I.P.Pavlova směr Karlovo náměstí

Provozovna v Praze 3 - Žižkov
Kubelíkova 21, Praha 3 (+420 222 212 684)

Provozovna v Praze 10 - Vršovice
Oblouková 766/16, Praha 10 (+420 271 721 179)
č. tramvaje 6, 7, 24 stanice "Oblouková"

Provozovna v Praze 6 - Břevnov
Bělohorská 688/165, Praha 6 (+420 233 356 802)
tramvaj č. 22 a 25, stanice Břevnovský klášter

Provozovna v Praze 5 - Motol
V úvalu 87/18, Praha 5 (+420 257 211 073)
100 m od spodní brány nemocnice Motol

Provozovna v Praze 7 - Holešovice
Veletržní 379/46, Praha 7

Provozovna v Praze 8 - Bohnice
Lodžská 401, Praha 8 (+420 226 531 621)
obchodní centrum Odra

Provozovna v Praze 8 - Libeň (Bulovka)
Budínova 1564/6, Praha 8 (+420 266 6110 58) - před areálem nemocnice Na Bulovce

Provozovna Mníšek pod Brdy
Pražská 16, Mníšek pod Brdy (+420 318 521 526)

Provozovna Mnichovice
Pražská 28 (+420 602 280 943)